بابک رادمنش

بابک رادمنش

.

دانلود آهنگ جدید بابک رادمنش بنام خدایا ببخش
ترانه و آهنگ : بابک رادمنش , تنظیم : مهرداد حمیدی

متن آهنگ جدید بابک رادمنش بنام خدایا ببخش :
خدایا ببخش..
خدایا ببخش..
گناهایم را اشتباهایم را رحیما ببخش
خطاهایم را نا به جاهایم را کریما ببخش
خداوندا بگیر از من تو این نفس منیت را
الهی تربیت کن در وجودم معنویت را
کدامین من کدامین من که عمر کوتهم را
اعتباری نیست
اعتباری نیست…اعتباری نیست…
فضون کن در دلم آثار پاک آدمیت را
خدایا سر به راهم کن دور از گناهم کن
دور از گناهم کن
الهی سر به راهم کن دور از گناهم کن
دور از گناهم کن
خدایا ببخش رحیما ببخش کریما ببخش
گناهایم را اشتباهایم را عظیما ببخش
خطاهایم را نا به جاهایم را رحیما ببخش

خداوندا بگیر از من تو این نفس منیت را
الهی تربیت کن در وجودم معنویت را
کدامین من کدامین من که عمر کوتهم را
اعتباری نیست
اعتباری نیست…اعتباری نیست…
فضون کن در دلم آثار پاک آدمیت را
خدایا سر به راهم کن دور از گناهم کن
دور از گناهم کن
الهی سر به راهم کن دور از گناهم کن
دور از گناهم کن
خدایا ببخش رحیما ببخش کریما ببخش
گناهایم را اشتباهایم را عظیما ببخش
خطاهایم را نا به جاهایم را رحیما ببخش

spacer